Boekpresentatie en mini-workshop ACT your way op dinsdagavond 26 juni 2018

Hierbij nodigen we je uit voor de presentatie van het recent uitgekomen werkboek:

ACT your way

Bij deze feestelijke presentatie word je welkom geheten met een hapje en een drankje,
krijg je het werkboek ACT your way en geven we je informatie middels een workshop.
Wat is ACT your way?
Jongeren en jongvolwassenen, hebben steeds vaker last van keuzestress en de angst om
te falen. Bijna alles kan en soms lijkt het daarom misschien ook wel alsof alles móet en je
alles moet kunnen. Veel jongeren hebben de angst om te falen en laten zich van de wijs
brengen door de verwachtingen van anderen om hen heen. Dit kan ertoe leiden dat ze
niet meer doen wat bij hen past, ze zich somber gaan voelen en uiteindelijk zelfs
vastlopen in hun ontwikkeling. Je eigen weg gaan: het klinkt zo simpel maar voor veel
jongeren en jongvolwassenen blijkt dit nog behoorlijk lastig.
Overzichtelijk 4-stappentraject
Om deze jongeren te helpen, schreven wij (Denise Matthijssen, Els de Rooij en Denise
Bodden) het zelfhulpboek voor jongeren ACT your way. Het boek heeft een zeer
praktische insteek en laat de jongere het geleerde meteen toepassen in de praktijk met
behulp van oefeningen. Als je het boek leest, doorloop je als het ware een traject in 4
stappen waarbij je zicht krijgt op (1) wat je wilt bereiken, (2) wat je in de weg staat, (3)
wat je nodig hebt om je wens te bereiken en (4) hoe je op koers blijft. Door de praktische
opzet kan het werkboek zowel gebruikt worden als zelfhulp boek als leidraad voor een
training, coaching-traject of therapie.

Bij het boek hoort een website met filmpjes, downloads en MP3’s: http://www.ACT-online.nl.
ACT-methode
ACT your way is gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapy. De methode helpt
mensen te focussen op datgene wat je kan veranderen: je eigen gedrag.

Voor wie?
De boekpresentatie is toegankelijk voor iedereen die als professional interesse heeft om
dit werkboek in zijn/haar werk te gaan gebruiken o.a. docenten, (sport-) coaches, POH-
GGZ, school-psychologen, therapeuten.
Waar?
Uniplaza Culemborg
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
http://www.unieplaza.nl/contact/

Tijd?
Inloop vanaf 17.30–Presentatie 18.00-19.30–Uitloop tot 20.00
Wat zijn de kosten?
De kosten voor deelname zijn 49,50,- euro per persoon (je ontvangt voor dit bedrag
naast de workshop, het boek, een hapje en drankje en koffie met iets erbij)
De boekpresentatie wordt gegeven door:
Denise Matthijssen (sociaal psychiatrisch verpleegkundige en werkzaam als
systeemtherapeut in de SGGZ). Els de Rooij (gz-psycholoog/psychotherapeut werkzaam
met jongeren en volwassenen in de BGGZ). Denise Bodden (onderzoeker en docent aan
de universiteit Utrecht en Radboud Universteit).

Hoe kan ik me aanmelden?
Stuur een mail naar: Eajderooij@gmail.com
en maak het bedrag 49,50 over op NL 16 INGB 0663 9563 90 ten name van E. de Rooij
ovv Boekpresentatie- dan is je aanmelding rond.
Wil je meer informatie over ACT your way?
www.actyourway.nl
https://www.act-online.nl/