Bijeenkomst ACT your way in het voorgezet onderwijs

Omdat er zo veel interesse is in het toepassen van ACT your way in het voortgezet onderwijs, zullen we op 3 oktober 14.30-16.30 een inspiratiebijeenkomst houden voor iedereen die ACT your way op een of andere manier in zijn werk in het onderwijs wil integreren. De locatie zal zijn Universiteit van Utrecht. Langeveld gebouw. Adres: Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht. Je kan je hiervoor opgeven door te mailen naar mail@denisematthijssen.nl